ماجراهاي الكس رايدر- بازگشت عقرب

کد شناسه :795
ماجراهاي الكس رايدر- بازگشت عقرب
موجودي ندارد
الكس رايدر مي‌خواهد به زندگيش برگردد اما وقتي پا به دنياي موفق ترين جاسوس مي‌گذاري فقط يك راه فرار داري آخرين ماموريت الكس مرگ‌آورترين آنهاست.