عصر اساطير 1 - درياي سايه ها

کد شناسه :1920
عصر اساطير 1 - درياي سايه ها
افزودن به سبد خريد
در جنگل مرگ جايي كه بدترين مجرمان امپراتور به آنچا تبعيد مي‌شوند خواهران دوقلو موريا و آشين موظف مي‌شوند وظيفه‌اي خطرناك را انجام دهند. چون آنها محافظ و جستجوگر هستند و هر سال بايد اشباح خشمگين و ملعون را به آرامش برسانند... اما امسال اشباح آرام نمي‌گيرند.