شكارچي باد

کد شناسه :864
شكارچي باد
موجودي ندارد
ملكه هالن مي ميرد و فضاي آرام قصر به هم مي ريزد. سيكابارو به دنبال كشف راز مرگ مادرخوانده اش است. دنياي لطيف دختر دگرگون مي شود، پي به رازهاي پيچيده اي مي برد كه در سينه ي بزرگان قصر پنهان شده است و خبر ندارد به زودي با چه ماجراهايي روبه رو خواهد شد. سرزمين مارن در آستانه ي تغيير بزرگي قرار دارد و نژادهاي مختلف به زودي شاهد تكرار تاريخ خواهند بود.