ماجراهاي الكس رايدر- موج مرگ جلد 1

کد شناسه :566
ماجراهاي الكس رايدر- موج مرگ جلد 1
موجودي ندارد
پس از آنكه عموي الكس رايدر به طرز مشكوكي مي‌ميرد زندگي اين پسر چهارده ساله زير و رو مي‌شود تا جايي كه ظرف چند روز از يك پسر بچه‌ي مدرسه‌اي به يك جاسوس بزرگ تبديل مي‌شود...